Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Skolens planer

Ulsmåg skoles plan for å sikre trygghet, trivsel og et godt læringsmiljø for alle

Et trygt og godt skolemiljø er en forutsetning for læring. Her er skolens plan for dette.

Tiltaksplan mot mobbing

Hvordan definerer vi mobbing? Hvordan forebygger, avdekker, følger opp og dokumenterer vi mobbing ved Ulsmåg skole?

Ulsmåg skoles trafikksikringsplan

Plan for Hjertesone.

Ulsmåg skoles regler mot mobbing

Her er skolens regler mot mobbing.