Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Skolens planer

Ulsmåg skoles plan for å sikre trygghet, trivsel og et godt læringsmiljø for alle

Et trygt og godt skolemiljø er en forutsetning for læring. Her er skolens plan for dette.

Tiltaksplan mot mobbing

Hvordan definerer vi mobbing? Hvordan forebygger, avdekker, følger opp og dokumenterer vi mobbing ved Ulsmåg skole?

Ulsmåg skoles trafikksikringsplan

Plan for Hjertesone.

Ulsmåg skoles regler mot mobbing

Her er skolens regler mot mobbing.

Ordensregler for Ulsmåg skole

Her er ordensreglene for Ulsmåg skole.

Felles pedagogisk praksis på Ulsmåg skole

Ved skolestart 2015 flyttet Ulsmåg skole inn i nytt bygg med fleksible arealer. Dette krevde ny organisering av trinnene og nye pedagogiske grep. Se lenke

Ulsmåg skoles Ikt-plan

I henhold til læreplanen, er digital kompetanse en ferdighet man skal jobbe med i alle fag, på lik linje med for eksempel lesing og skriving. Her er Ulsmåg skoles Ikt-plan.

Skolens arbeid i matematikk

Ulsmåg skole har som mål å utvikle gode praktiske matematikkoppgaver for alle skolens trinn.

Hjemmets innsats i leseopplæringen

De foresatte er barnets første og viktigste lærere. Hvis alle barn på Ulsmåg skole blir fulgt opp av foresatte i 15 minutter hver dag, tilsvarer dette i tid mer enn 30 lærerstillinger ekstra.

Ulsmåg skoles leseplan

Se vedlagt dokument.