Gå tilbake til:
Du er her:

Ordensregelement for kommunale grunnskoler i Bergen

Ordensreglementet skal gi forutsigbare og trygge rammer. Sammen med forebyggende arbeid skal ordensreglementet brukes for å skape et godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring.

Her finner dere ordensregelmentet som gjelder på alle kommunale skoler i Bergen.