Ordensreglement for Bergensskolen med lokale tilleggsregler for Vadmyra skole

Her finner du ordensreglementet vårt. De lokale tilleggsreglene for Vadmyra skole ligger under §8.