Skolehelsetjenesten Vadmyra
Skolehelsetjenesten
Bilde: Bergen kommune

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevenes helse. Helsesykepleier har kontor i 2. etg. på hovedbygget.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud hvor elever og foreldre kan ta kontakt ved behov. Skolehelsetjenesten tilbyr også faste helsekontroller og undervisning i forskjellige helsetema på ulike klassetrinn. Det er også lege tilknyttet skolehelsetjenesten. Barna blir vaksinert etter det anbefalte vaksinasjonsprogrammet. Nærmere informasjon om vaksinasjonsprogrammet og skolehelsetjenesten finner du her. 

Mer om skolehelsetjenesten i Bergen kommune»

Gunn Hagen er helsesykepleier her på Vadmyra skole. Hun er til stede hver dag mellom kl. 08-15.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 53 03 82 06 

Mobil: 408 12 524

Email: GunnKarinLov.Hagen@bergen.kommune.no

Helsesykepleier kan også kontaktes via Helsenorge - din helse på nett - helsenorge.no