Ytrebygda skole

Ytrebygda skole er en ungdsomskole som har hatt rundt 15 klasser med ca. 360 elever de siste årene. Skolen ligger flott til i "skogen" i Skagevegen, ikke langt fra Blomsterdalen/Birkelandskiftet.

Etterhvert har skolen fått opparbeidet et flott uteområde med mulighet for fysisk aktivitet. Skolen har også en stor fotballbane og svømmebasseng. 

Alle elevene har sin egen Chromebook, og mye av læringshjelpemidlene er digitale. Skolen jobber med å utvikle elevens mulighet til medvirkning. Vi har unedrveisvurdering som satsingsområde dette år, noe vi håper vil gi bedre innsikt i egen læring og ståsted.

Skolen er også opptatt av at vi skal ha en trivelig hverdag og et trygt skolemiljø. Skolen er Olweusskole, noe som forplikter oss til ha fokus på det sosiale miljøet.