Skolebiblioteket på Ytrebygda

Ytrebygda har et skolebibliotek uten egen bibliotekar. Biblioteket kan benyttes av klasser med lærere i hele skolens åpningstid. Det er også mulig å bestille rommet for å benytte det til lesing/læring