Informasjon om skolehelsetjenesten

På Ytrebygda skole treffer du helsesykepleier Mia Sætre Nedretvedt

Mia har kontor ved administrasjonen i 2.etg. og er tilstede mandag, tirsdag, onsdag (før lunsj) og fredag. 

Helsesykepleier kan nås på telefon 53 03 85 20 eller 408 12 443.               Epost: mia.nedretvedt@bergen.kommune.no / helsestasjon.sandsli@bergen.kommune.no (send til begge adresser).

For mer informasjon om skolehelsetjenesten og relaterte tema, se https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/grunnskole/skolehelsetjeneste-/skolehelsetjeneste

Helsesykepleier har taushetsplikt.