Informasjon om skolehelsetjenesten

På Ytrebygda skole treffer du helsesykepleier Mia Sætre Nedretvedt

Mia har kontor ved svømmehallen og er tilstede mandag, tirsdag, onsdag (før lunsj) og fredag. 

Helsesykepleier kan nås på telefon 53 03 85 20 eller 408 12 443.               Epost: mia.nedretvedt@bergen.kommune.no / helsestasjon.sandsli@bergen.kommune.no (send til begge adresser).

For mer informasjon om skolehelsetjenesten og relaterte tema, se https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/grunnskole/skolehelsetjeneste-/skolehelsetjeneste

Helsesykepleier har taushetsplikt.