Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Skoleskyss og opptrapping av busstreiken lørdag 26.09

Opptrapping av streiken vil føre til at all busstrafikk i Bergen opphører, også skolebussene. Elevene må da komme seg på skolen på annet vis. Skoletaxiene går som vanlig.(nærmere info i ruten over)

Fravær og hjemmeopplæring på gult nivå

Bergen kommune deler rettighetene elevene har for opplæring når de er hjemme i to grupper, avhengig av årsak og lengde på fraværet. Se mer info i vedlegget.

Fravær

Det er kommet informasjon fra Bergen kommune angående føring og fratrekk av fravær. Denne informasjonen skal gjelde i "koronatiden"...

Informasjon om mobbombudet i Vestland

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø.

Velkommen til høstens møte for foresatte!

Møtene avholdes for 8.trinn tirsdag 1.sept, 10.trinn onsdag 2.sept og 9.trinn torsdag 3.sept. Alle møtene er satt opp fra 18.00-19.30. Nærmere info og agenda kommer pr. mail fra kontaktlærerne

Nasjonale prøver

I perioden 31.august til 25.september skal nasjonale prøver gjennomføres på 8. og 9.trinn. På 8.trinn gjennomføres nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, og på 9.trinn i lesing og regning.

Kjøring av elever/sikkerhet

Det er flott at mange har mulighet til å kjøre elever til skolen, spesielt i denne coronatiden. Skolen har da en oppfordring i denne forbindelse, slipp elevene av på parkeringsplassen...

Skolen prøver ut ny drikke/melkeordning

I dag har elevene fått med seg info om, og en brikke til bruk for den nye ordningen. Den gamle ordningen for bestilling av drikke er nå slutt. Dette gjelder også fruktordningen vi hadde.

Skoleskyss

Alle skolerutene publiseres på reiseplanleggeren på skyss.no, og Skyss Reise på mobil, slik at alle kan søke selv på de aktuelle rutetider. Skolebussen til Ytrebygda skole er nr.99.

Velkommen

Oppstart skoleåret 2020/2021 er mandag 17.august, kl. 8.30 for 8.trinn og kl. 11.30 for 9. og 10.trinn. Oppmøte for alle er på fotballbanen nedenfor idrettsbygget.