Bilde av bystyret oppstilt i Det gamle Rådhus.
BYSTYRET: Du kan se bystyret i opptak på bystyrets web-TV.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Se sakskart fra bystyret 8. mai og sendingen i opptak

Av aktuelle saker var strategi for fastlegeordningen, plan for Storaneset i Arna, plan for å utvide Langhaugen skole, samt innbyggerforslag om bibliotek på Sletten.

Bystyrets møte onsdag 8. mai ble holdt i Det gamle Rådhus. Her finner du dagens kjøreplan. 

Se bystyret på web-TV

Møtet ble sendt direkte på bystyrets web-TV. Av personvernhensyn blir sendingen tatt av rett etter møtet, men er nå tilgjengelig i arkivet.

Vedtak

For å se hva bystyret bestemmer i den enkelte sak, se protokoll som legges i politisk saksarkiv noen dager etter møtet. Den gir oversikt over vedtak. 

På sakskartet før møtet

Oversikten under ble skrevet før møtet. 

Helse og omsorg

Bilde gruppe med tre fastleger
FLERE FASTLEGER: Bystyret skal vedta fastlegestrategi for Bergen. Strategien setter mål om rekruttering, god arbeidshverdag for fastleger og likeverdige fastlegetjenester til innbyggerne.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Kultur og idrett

Bøker
BIBLIOTEK PÅ SLETTEN: Bystyret skal ta stilling til innbyggerforslag om bibliotek i Bunnpris-bygget på Sletten.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Barnehage og skole

Bilde fra uteområde på skolen
SKOLEVEI: Bystyret skal behandle representantforslag om tryggere skolevei ved Kaland skole.
Bilde: Trude Haugen
bilde området sett fra nord
STORANESET I ARNA: Områdereguleringen av Storaneset i Arna skal tilrettelegge for at Storaneset i Arna endres fra et kompakt industriområde til et attraktivt nabolag med varierte boliger og differensiert servicetilbud.
Bilde: Bergen kommune

Byutvikling

luftegården på Tennebekk.
VOFF: Bystyret skal bestemme hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for kommunens videre arbeid med å etablere hundeparker eller andre løsninger for lufting av hund uten bånd. På bildet hunder i luftegården på Tennebekk.
Bilde: Veronica Ljosheim

Økonomi og administrasjon

 

Se protokoll etter møtet

For detaljer om hva bystyret vedtar i den enkelte saken, se protokoll som blir lagt ut i politisk saksarkiv noen dager etter møtet. 

Videre på internett

NYHETSBREV: Få aktuell informasjon om politiske saker og våre innbyggertjenester, samt gode tips om arrangementer og aktivitetstilbud.