Bergen bystyre 2023-2027

Bystyret er Bergen kommunes øverste myndighet og ledes av ordfører. Bystyret består av 67 folkevalgte representanter, og i perioden 2023-2027 er 12 politiske partier representert.

En gang i måneden møtes bystyret i Det gamle Rådhus. Det nye bystyret vil ha sitt første møte (konstituerende møte) 25. oktober 2023.

Bystyrets medlemmer

Bergen bystyre vil ha følgende sammensetning i neste periode 2023–2027 (tallet i parentes er endring fra forrige periode, 2019–2023):

 • Høyre 18 (+4 )
 • Arbeiderpartiet  13
 • Fremskrittspartiet  7 (+4)
 • SV - Sosialistisk Venstreparti  7 (+1)
 • Miljøpartiet De Grønne    4 (−3)
 • Venstre  3
 • Bergenslisten  4 (+4)
 • Industri- og Næringspartiet    3 (+3)
 • Rødt   3
 • Kristelig Folkeparti    2
 • Senterpartiet   2 (−2)
 • Pensjonistpartiet    1

Les mer om bystyrets medlemmer

Slik styres Bergen

Bergen kommune styres etter en parlamentarisk styringsmodell. Det gir bystyret, som øverste organet i kommunen, kontroll over byrådet. 

Les mer om politisk styring i Bergen.