Gå tilbake til:
Du er her:

Om Rune Bakervik

Varaordførerer er ordførerens stedfortreder og avlaster ved behov ordføreren på representasjonsfeltet. Rune Bakervik ble den 30. oktober 2019 valgt til varaordfører i Bergen for perioden 2019 – 2023.

Varaordfører Rune Bakervik
Varaordfører Rune Bakervik
Bilde: Hans Jørgen Brun

Rune Bakervik er født og døpt på Laksevåg, oppvokst i Fyllingsdalen og bor i dag på Nordnes med kone og barn. Rune har lang erfaring med fagforeningsarbeid og har i inneværende periode permisjon fra stillingen som regionkontorleder for Region Vest i Handel og Kontor. Av annen arbeidserfaring har Rune tidligere blant annet vært politisk rådgiver for Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Rune ble for første gang valgt inn i Bergen bystyre som varamedlem i 2003 og har siden 2009 sittet som fast medlem. I perioden 2015 - 2019 var Rune gruppeleder for Arbeiderpartiet og nestleder i komite for finans, kultur og næring, frem til han gikk over i stillingen som byutviklingsbyråd fra 24. juni 2019 – 30. oktober 2019.

Som varaordfører er Rune opptatt av at Bergen skal være en rettferdig og grønn by der alle har like muligheter. For å oppnå dette er Rune tydelig på at Bergen ha en tydelig klimapolitikk:

Våre barn streiker for klima, de frykter for fremtiden, det må vi lytte til. Som folkevalgt kan vi ikke sitte stille i båten og overlate ansvaret til neste generasjon, da er det for seint. Vi må selv ta tak og drive frem de endringene som er nødvendige for våre barn.

For at Bergen skal være en by der alle har like muligheter trekker Rune også frem viktigheten av omfordelingspolitikk. Gjennom oppveksten i Hjalmar Brantings vei og etter å ha arbeidet som fritidsklubbleder, i bofelleskap og i skoleverket, har Rune sett viktigheten av gode nærmiljø:

Bergen skal være en by med sterke fellesskap og en by der postnummeret du bor på, ikke skal ha noe å si for hvilke muligheter en har.

Bakgrunn:


Født: 19. november 1970 i Bergen. Rune er gift og har ett barn.

Utdannelse:

 • Cand.mag med mellomfag i Sosiologi, og grunnfag i Adm.org. og Medievitenskap.
 • Etter og videreutdanning ved NHH og UiB i arbeidsrett, juss og ledelses- og organisasjons psykologi.

Utdrag fra yrkesbakgrunn:

 • Regionkontorleder i Region Vest for Handel og Kontor i Norge
 • Politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet

Tidligere politiske verv og posisjoner:

 • Byråd for byutvikling
 • Gruppeleder for Arbeiderpartiet
 • Medlem av Bergen bystyre
 • Nestleder i komite for finans, kultur og næring
 • Medlem av komite for helse og sosial
 • Varamedlem av komite for miljø og byutvikling

Andre verv:

 • Arbeidslivskyndig meddommer
 • Styremedlem i Bergen og Omegn Boligbyggerlag
 • Styremedlem i BIR Privat AS
 • Styremedlem i Bergen Vann KF
 • Styremedlem i Brann Ung
 • Leder av Brann Supporter Team

 

Kontakt:

Kontaktinformasjon til varaordfører Rune Bakervik