Ordførerens forkontor - kontaktinformasjon

Hvordan du kan komme i kontakt med ordføreren og hennes politiske rådgiver finner du her.

E-post og annen post blir behandlet i samsvar med ”Lov om offentlighet i forvaltningen”.  Dermed må du regne med at innholdet i meldingen din eller brevet ditt kan bli offentlig tilgjengelig.

Ordførerens forkontor
Epost: Ordforeren@bergen.kommune.no
Telefon: 55566404 / 92081508
Postadresse: Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

Politisk rådgiver for ordfører: Ida-Elise Seppola Asplund
E-post: Ida-Elise.Asplund@bergen.kommune.no
Mobil: 99592595
Postadresse: Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen