Tekst Mobilitet,Byutviklingskonferansen 2023, Grieghallen fredag 24.november  skrevet over pikselert bilde av Bergen sentrum

Byutviklingskonferansen 2023 om mobilitet

Byutviklingskonferansen 2023 handlet om mobilitet – fra nasjonal transportplan til gåbyen Bergen. Her kan du se noen av presentasjonene fra konferansen.

Konferansen ble avholdt 24. november i Grieghallen.

Program

Byråd for Byutvikling Christine Kahrs  innledet

Den attraktive byen
 

Bergen fra gåby til bilby og tilbake igjen 
Morten Hammerborg, forfatter og professor i historie ved Høgskulen på Vestlandet 

Mobilitet i tall – hvordan reiser vi i Bergen i dag?
Aina Haugstad, sekretariatsleder i Miljøløftet 

Gåby, bybane, byliv - og hvordan alt henger sammen 
Helge Hillnhütter, førsteamanuensis ved Institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU 

Hva er nøkkelen bak Bybanens suksess?
Lars Larson, strategisk design konsulent, Larson Strategic Design Consultancy ApS, Danmark

Krise og omstilling


Planlegger vi riktig for å nå våre klimamål? 
Bjørne Grimsrud, administrerende direktør ved Transportøkonomisk institutt

Hvordan når vi nullvekstmålet i Bergen? Byvekstavtalens betydning og framtid
Anne Iren Fagerbakke, kommunaldirektør for klima, miljø og byutvikling

Hva betyr nye mål for klima og natur for planlegging og bygging av veg?Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens vegvesen 

Naturens drømme-NTP
Tom Skauge, Naturvernforbundet i Hordaland

Panelsamtale ledet av klimadirektør Stina Ellevseth Oseland
Samtale med Grimsrud, Fagerbakke, Davik og Skauge

Prisutdelinger


Arkitektur- og byformingsprisen
Prisen ble delt ut av Sunniva Eide, leder for Rådet for byforming og arkitektur

Bylivsprisen
Prisen ble delt ut av Tarje Iversen Wanvik, direktør for Plan- og bygningsetaten

Er Bergen klar for ny teknologi? 

 
Framtidens mobilitet 
Vibeke Harlem, Leder for radikale innovasjoner i Ruter

Fra privat til delt - bildeling i Bergen
Marina Magerøy, Bymiljøetaten

Er Bergen klar for å regulere ny teknologi?
Lars Ove Kvalbein, Bymiljøetaten

Arealeffektiv varelevering med ny teknologi
Arild Brudeli, Paxster  

Bymobiliteten
 

Mobilitet i planprosesser 
Tarje Iversen Wanvik, direktør for Plan- og bygningsetaten

Hvordan planlegger vi for mobilitet? 
Panelsamtale ledet av seksjonssjef May Britt Hernes ved Byrådsavdeling for byutvikling. Samtale med Tor Instanes, GC Rieber og Steinar Onarheim, Asplan Viak

Sykkelbyen Bergen 
Einar Grieg, sykkelsjef, Bymiljøetaten

Hvordan får vi flere til å reise kollektivt?
Målfrid Vik Sønstabø, direktør i Skyss 

16.00:Slutt

Gående ente i kjole med ryggen til, to jenter sykler mot oss i solskinnet, grønne trær i  parken
Bilde: Morten Wanvik