En person måler snø i sentrum
Bilde: Vibeke Blich

Slik møter du vinteren

Hvordan unngår du frosne rør, og hvordan får du kontakt med kommunens Vaktsentral? Her er råd for vinteren og hvor du når oss om du trenger hjelp.

Har vinterberedskap på veiene

Brøytebil på veien em kveld
VINTERBEREDSKAP: Bymiljøetaten brøyter og strør
Bilde: Vibeke Blich

Bymiljøetaten brøyter og strør kommunale veier, gater, trapper, fortau og gang- og sykkelveier ved snøfall. Kommunale veier i Bergen prioriteres i følgende rekkefølge: først utrykningsveier, busstraseer, gang- og sykkelveier, så trappeløp, fortau, samleveier, småveier og stikkveier. 
Les mer om hvem som har ansvar for de ulike vintertjenestene

Meld feil på vann, vei og kloakk

For å melde feil på vann, vei og kloakk, kontakt Vaktsentralen eller registrer i Feilmelding

Sko deg etter forholdene!

Skadepoliklinikken registrerer en økning i bruddskader i perioder med glatte veier og fortau. Vi oppfordrer derfor alle innbyggere til å bruke sko med gode såler eller sko med pigger eller brodder.

Unngå frosne rør

Unngå at det blir for kaldt i rom med rørledninger, og steng stoppekranen ved lengre fravær. Frostvæske i vannlåser hindrer frostsprengning og fordamping.  Bergen Vann informerer i kuldeperioder på sine nettsider.

Vær obs ved mye nedbør

Mye vann kan gi store skader på hus, hage og terreng. Bergen Vann gir deg følgende råd:

  • Sjekk om sluk og rister er fri for løv og annet som kan tette – også ved vannrenner på taket.
  • Vannet tar alltid letteste vei. Om du har problemer med vann i kjelleren eller på uønskede steder, må du derfor gå gjennom området rundt huset og lede vannet "rett" vei - uten å lage problem for naboen. Litt arbeid, men verdt innsatsen!

Les mer på www.bergen.kommune.no/bergenvann

Overvåker luftkvaliteten - og gir helseråd

Bergen har en topografi som gjør at det fort kan oppstå inversjon ved kaldt, fint vintervær uten vind. Kommunen jobber langsiktig med tiltak for bedre byluft. Luftkvaliteten måles fortløpende på Danmarks plass, i sentrum, Rådal, Loddefjord og Åsane. Oppdaterte målinger og varslet luftkvalitet finner du på bergen.kommune.no/luftkvalitet

Fyr varmt og trygt

Fyrer du riktig, unngår du brann, ivaretar miljøet og sparer penger. Brannvesenets fyringstips finner du her.

På ski i byfjellene

Når snøen legger seg, finner du informasjon om løypeforholdene på Fløyen, Totland, Frotveit, Grindåsen, Gullbotn og Alvøen, samt tips om andre egnete turområder for ski i Bergen. Kanskje finner du en ny favoritt i egen bydel? Se løypekart på våre nettsider.

Åpne isbaner

Bergenshallen og Slåtthaug kunstisbane har åpnet for sesongen. 
I kuldeperioder legges det også is på idrettsplassen på blant annet Varden, Sandsli, Åstveit og Stemmemyren. Finn mer informasjon i Innbyggerhjelpen eller på facebook.com/etatforidrett 

Er isen farbar?

I kuldeperioder gjennomfører Bymiljøetaten målinger av vann i alle bydelene. Vannene blir skiltet i kuldeperioder. 

Ismåling på Lille Lungårdsvann
SJEKK OM ISEN ER FARBAR: Kommunen gjør målinger på 12 vann. Respekter skilt og følg med på våre nettsider for å se om isen er farbar.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz