Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 23.11.2019
Klagefrist: 15.12.2019
Saksnummer: 201601366
Arealplan-ID: 65170000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Bergenhus

Bergenhus, gnr. 166, bnr. 520 m.fl. Vedtatt plan.

I planen legges det til rette for to nye prosjekter langs Kong Oscars gate: Et infill-prosjekt med to nybygg i fire og fem etasjer (ca. 11 boenheter) og en innvendig hovedombygging av eksisterende bygg, Kong Oscars gate 22 (ca. 24 boenheter).

Første etasje er stort sett forbeholdt næring.

Deler av Kong Oscars gate er tatt med i planen, samt nytt offentlig torg og gangveg mot Lille Øvregaten.

I tillegg viser planen felles gårdsplasser og uteoppholdsarealer.

Det legges i planen kun til rette for to biloppstillingsplasser med adkomst fra Kong Oscars gate. Sykkelparkeringen er vist i bygg.

Du har rett til å klage

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

En eventuell klage sendes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune

Plan- og bygningsetaten

Postboks 7700, 5020 Bergen

 

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer 201601366.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

 

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage