Holmen i Arna
Holmen er en populær badeplass i Arna
Bilde: Bergen Vann

Holmen

Oppdatering 2. august

Vannkvaliteten i Arnavågen har hatt tett oppfølging gjennom sommeren, og vannprøver viser nå gode resultater. 

13. juni ble det målt høye verdier av TKB (Termostabile koliforme bakterier) i vannprøver tatt i Arnavågen. Etter en periode med intensivt sporingsarbeid, ble forurensningskilden til den dårlige vannkvaliteten funnet og utbedret.

Mye nedbør = dårlig  vannkvalitet

Store nedbørsmengder vil som regel gi midlertidig dårlig vannkvalitet. Dette bedrer seg som regel etter ett døgn.

Fasiliteter

En romslig og barnevennlig badeplass i Arnavågen, med totalt 8 dekar gressareal. Den har lange strandlinjer og stupebrett. 

Badeplassen har bord og benker, toalett, bosspann og offentlig ettersyn. Det blir tatt vannprøver en gang i uken i badesesongen for å sikre at vannkvaliteten er god. Da blir også sjøtemperaturen målt.

Beliggenhet og tilkomst

Holmen ligger på en landfast holme på vestsiden av Arnavågen. Du kan ta tog til Arna og buss derfra, eller direkte buss fra Åsane terminal. Parkering mot avgift.

Søk etter avganger på Skyss sine nettsider eller VY.