Illustrasjon av forslag til byromsutforming langs Bryggen.
Illustrasjon av byromsutforming langs Bryggen.
Bilde: Mot Vågen: Asplan Viak AS, Rodeo arkitekter, Sanden+Hodnekvam arkitekter, Zenisk og studio Holmedal

Byromsutforming, Bryggen – Torget

Bymiljøetaten har laget et forslag til utforming og bruk av byrommene langs Bryggen og Torget. Dette er en oppfølging av plan- og designkonkurransen som ble gjennomført i 2019.

Illustrasjon av byromsutforming langs Bryggen.
Illustrasjon av byromsutforming med sykkelfelt og Bybanetrase langs Bryggen.
Bilde: Mot Vågen: Asplan Viak AS, Rodeo arkitekter, Sanden+Hodnekvam arkitekter, Zenisk og studio Holmedal

Forslaget inngår i underlaget til detaljreguleringen av bybane og hovedsykkelrute mellom sentrum og Åsane, i tillegg til at det vil utvikles videre i egne byromsprosjekter.  Planforslaget for Bybanen til Åsane ble lagt frem til høring høsten 2022. 

Forslag til BYROMSUTFORMING, BRYGGEN – TORGET

Bymiljøetaten arbeider med forslag til utforming og oppgradering av byrommene langs Bryggen og Torget, inkludert vedtatt trasé for bybane og hovedsykkelrute. Det overordnede designgrepet i forslaget er et sammenhengende bygulv med brostein i ulike formater, fargetoner og overflateteksturer. Gulvet skal detaljeres slik at det fremhever Bryggen og Torget som selvstendige byrom, med ytterligere presisering av byrommene foran verdensarvstedet Bryggen og Hanseatisk museum. Banetrasé, sykkelfelt og fotgjengersoner skal ha en utforming som gir en tilstrekkelig visuell tydelighet i forhold til hvor de ulike trafikantene har sin plass i byrommet. 

Forslaget inkluderer følgende tema: 

  • Overordnet designgrep
  • Bygulvet
  • Historieformidling
  • Byromsbruk og trafikksystem
  • Varelevering
  • Universell utforming
  • Møblering
  • Lyskonsept

Se forslaget til BYROMSUTFORMING her: 

Forslaget til byromsutforming for Bryggen-Torget er en videreutvikling av vinnerforslaget fra plan- og designkonkurransen «Torget-Bryggen» i 2019. Arbeidet er utført av vinnerteamet «Mot Vågen», Asplan Viak AS, Rodeo arkitekter, Sanden+Hodnekvam arkitekter, Zenisk og studio Holmedal.    

Prosess og forholdet til reguleringsplan for Bybanen til Åsane 

Planforslaget for bybane og hovedsykkelrute mellom sentrum og Åsane ble lagt ut på høring høsten 2022.  

Bybanen til Åsane er et prosjekt i Miljøløftet, og det er Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune som har ansvar for reguleringsplanleggingen. Norconsult og Asplan Viak er konsulenter i arbeidet.  

Som underlag for reguleringsarbeidet på strekningen Bryggen-Torget, utføres et arbeid med byromsutforming som er mer detaljert enn vanlig i forhold til arbeidet med reguleringsplaner. BYROMSUTFORMING TORGET – BRYGGEN inngår i underlaget for reguleringsplanen.  

Les mer om Bybanen til Åsane på miljøløftet sine sider.