Plan- og designkonkurranse, Torget-Bryggen

I 2018 inviterte Bergen kommune til en plan- og designkonkurranse for byrommene fra Torget til Bryggen.

Det overordene målet med konkurransen var å vise områdets muligheter, og få belyst løsninger som gir best mulig integrering av bybane, ivaretar kulturmiljøet, og sikrer tilgjengelige og attraktive byrom med gode forutsetninger for et vitalt byliv. Fem tverrfaglige team kvalifiserte seg til å levere forlag, som ble utsilt i Sentralbadet fra 24. mai til 28. juni, 2019. 

Se forslagene her. 

Forslaget «Mot Vågen» ble kåret som vinner, og vant både hovedpremien for beste helhetsgrep, og delpremiene for beste løsning Bryggen-Nikolaikirkeallmenningen og utforming av Torget. Vinnerteamet «Mot Vågen» består av Asplan Viak AS, Rodeo arkitekter, Sanden+Hodnekvam arkitekter, Zenisk og studio Holmedal.