Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon av byromsutforming sett fra Bryggesporen.
Illustrasjon av byromsutforming sett fra Bryggesporen.
Bilde: MIR og Mot Vågen: Asplan Viak AS, Rodeo arkitekter, Sanden+Hodnekvam arkitekter, Zenisk og studio Holmedal

Medvirkning

I kommunens planarbeid vektlegger vi god dialog og medvirkning underveis i prosessen, og etter påske inviterer vi næringsdrivende i området Torget-Bryggen og andre berørte parter til åpne kontordager. Der kan man komme med spørsmål og konkrete innspill til byromsutformingen. Dette er sentrale tema:  

  • Tilkomst for publikum/kunder
  • Varelevering
  • Bosshåndtering
  • Byromsmøblering/oppholdssoner
  • Arrangementer og bruk av byrommet

Se utkast til forslaget BYROMSUTFORMING her: 

Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten har satt av to dager til åpne kontordager 3. og 4. mai klokken 12.00-20.00. Der vil flere av kommunens planleggere være til stede for å svare på spørsmål eller ta imot innspill som gjelder byromsutformingen og planarbeidet for Bybanen i sentrum. Plan- og bygningsetaten har ansvar for reguleringsplanen for bybane og sykkel til Åsane, og Bymiljøetaten har ansvar for byromsutformingen.   

De åpne kontordagene avholdes på InnoLAB i Rosenkrantzgt. 3, og det er sendt ut brev til næringsdrivende i det aktuelle området. Dersom du ikke har mottatt brev og ønsker å melde deg på kontordagene, kan du kontakte Maja Gloppen Norheim (maja.norheim@bergen.kommune.no) i Bymiljøetaten.