Kontakt

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om byromsutforming Bryggen - Torget. 

E-post: bymiljoetaten@bergen.kommune.no 

Telefon: 55 56 56 90 

Telefonlinjen er åpen mellom kl. 08.00 og 15.00 mandag til fredag