Pop-up marked
Pop-up marked

Ønsker du å ha en salgsbod på Fisketorget?

Søk om salgsbod eller foodtruck her.

Utenfor Mathallen og bort til Lidohjørnet har vi satt av et område til et pop-up marked. Her er det mulig å søke plass på korttidsleie. Vi har plass til både food trucks og salgsboder. Prisen er kr. 500,- per dag. Du kan søke om plass på pop-up markedet her: https://www.bergen.kommune.no/RUUViewer/1201/BK163-Bymiljo-Utleie_byrom