RSS

Utvikling av Fisketorget

Strategi for utvikling av Torget og Mathallen

I 2018 vedtok Bystyret en ny strategi for utvikling av Torget og Mathallen. Torgstrategien er førende for hvordan Fisketorget blir driftet og forvaltet, og for hvilke varer som kan selges.

Utvikling av Fisketorget

«Torget skal være byens og regionens markedsplass for lokale og kortreiste produkter og en attraktiv møteplass for alle.»

Markedsundersøkelse om Fisketorget

I januar 2022 ble det gjennomført en markedsundersøkelse for å undersøke hva innbyggernes assosiasjoner til Fisketorget er, og hva man ønsker seg av det nye Fisketorget.