To boder, en litt større enn den andre, med vingeformet tak
Skisse som viser pilotbodene under utvikling. Boden til venstre er litt større med plass til kjøkken, mens boden til høyre er laget for salg av torgvarer.
Bilde: Mot Vågen (Asplan Viak, Rodeo Arkitekter, Sanden+Hodnekvam, Zenisk og Studio Holmedal)

Testing av nye torgboder på Fisketorget utsettes

Bymiljøetaten har det siste året arbeidet med å utvikle to pilotboder og et felles bespisningsareal med tak på Fisketorget.

I desember inviterte Bymiljøetaten torghandlere, matprodusenter, restauranter og andre aktører til å søke om å være med på pilotprosjektet.

–  Målet med de to pilotbodene er å teste ut hvordan bodene fungerer, og få innspill på både utseende og funksjon, sier Maja Gloppen Norheim, prosjektleder for torgbodene.

Oppdatering mars 2024

Testing av de to pilotbodene som etter planen skulle settes opp sommeren 2024, er utsatt grunnet økte kostnader i prosjektet.   

Som en oppfølgning av torgstrategien fra 2018, har Bymiljøetaten det siste året arbeidet med å utvikle to pilotboder og et felles bespisningsareal med tak på Fisketorget. Etter planen skulle to aktører få teste de to torgbodene sommersesongen 2024. 

Innovative løsninger  

Det er flere årsaker til at kostnadene blir høyere enn først antatt.  Pilotbodene skal teste løsninger som ikke er på torget i dag, og det har vært behov for å utvikle innovative løsninger selv, da det ikke finnes tilsvarende løsninger på markedet. Benk- og kjøkkendelen skal blant annet kunne skyves sammen og lukkes, takene på boder og felles bespisningsareal skal motoriseres for å kunne åpnes på finværsdager, og detaljeringen av bodene skal tilpasses aktørenes unike behov.  

Veien videre

Bymiljøetaten vil jobbe videre med alternativer for finansiering og kostnadsreduserende tiltak, og jobber for at prosjektet skal være klart til testing i 2025. Les pressemeldingen om utsettelsen her.

To ulike boder skulle testes

Bodene har litt ulik størrelse, innredning og funksjon. Den minste boden er 14,7 m2 og er ment for salg av varer som for eksempel frukt og grønt, blomster, is eller kaffe. Den største boden er 26,6 m2 og innredes med et litt større kjøkken, og er mer tilrettelagt for salg av varer som fersk fisk og tilberedt mat. Når Fisketorget er stengt, kan bodene skyves sammen og taket slås ned. 

Hallaisen og Bernard Torghandel

I januar ble to aktører valgt til å teste ut hver sin bod. Hallaisen, som holder til i Skostredet, skulle selge is i den minste boden. Bernard Torghandel, som har mange års erfaring med å selge fisk og sjømat på Fisketorget, skulle teste ut den største boden,  sier Norheim.

Bodene skulle også testes ut med et felles spiseområde, med bord og stoler som alle kan bruke, i stedet for private serveringsareal tilknyttet hver enkelt bod.

Skisse som viser fisketorget  sett oven ifra
Skisse som viser hvor pilotbodene skulle stå i sommer
Bilde: Bymiljøetaten

Vurderingskriterier

Totalt kom det 12 søknader om å teste ut en av de to pilotbodene: fire om å teste ut den minste boden og åtte på den største boden. Søknadene ble vurdert utfra kriterier som konsept, vareutvalg og/eller meny, størrelse på boden og behov for oppvask. 

Samarbeidspartnere

Bodene skjer i samarbeid med arkitekter og entreprenør og skulle etter planen starte i mars. 

Arkitekter: Mot Vågen-teamet, som vant arkitektkonkurransen om Torget-Bryggen i 2019. Teamet består av Asplan Viak, Rodeo Arkitekter, Sanden+Hodnekvam, Zenisk og Studio Holmedal. 

Entreprenør: Størksen Rustfri Industri AS.