Gå tilbake til:
Du er her:
Frivillighetens år 2022
Frivillighetens år 2022
Bilde: Frivillighet Norge

Frivillighetens år 2022

I hele 2022 skal vi feire frivilligheten.

Etter forslag fra Frivillighet Norge har regjeringen besluttet at 2022 er frivillighetens år. Dette er forankret i Stortingsmelding 10 – Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig – Den statlege frivilligheitspolitikken fra desember 2018. Frivillighetens år skal fremheve frivilligheten som en hjørnesten i den norske samfunnsmodellen. 

Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere oppmuntres til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse til å få flere med. 

Hva skjer i frivillighetens år? 
Det vil i løpet av året være mange arrangement, både små og store. Frivillige lag og organisasjoner blir oppmuntret til å markere året, i tillegg vil det være noen store signalarrangement. 

  • Lansering av ny for frivillighet 
    Bergen kommune skal i løpet av våren 2022 lansere ny plan for frivillighet. Planen legger rammene for Bergen kommunes helhetlige frivillighetspolitikk og skal bidra til å styrke og stimulere alle sektorer av frivilligheten i Bergen.
  • Avslutning av frivillighetens år 2022 
    5. desember 2022 avsluttes frivillighetens år 2022 på FNs internasjonale dag for frivillighet. Frivillighetens dag vil bli markert med et kulturelt arrangement, utdeling av frivillighetsprisen 2022, og tilbakeblikk på året som har gått. I 2021 vant de frivillige i Skeiv Verden vest frivillighetsprisen.

Mer informasjon om de kommunale arrangementene kommer. 

Vår dag
Frivillige lag og organisasjoner oppmuntrer til å legge inn sine markeringer av frivillighetens år i den nasjonale kalenderen VÅR DAG. Kalenderen gir lokalsamfunnet anledning til å se hva slags organisasjon dere og hva slags aktiviteter dere driver med. 

Vår dag
Vår dag
Bilde: Frivillighet Norge