Gå tilbake til:
Du er her:

Få oversikt over frivillige organisasjoner i Bergen

Sjekk hvilke organisasjoner du kan engasjere deg i.

Bli aktivitetsvenn for en med demens

Det er flere som ønsker seg en aktivitetsvenn i Bergen, og mulighetene for å bidra er store og varierte.

Har du behov for lokaler?

Gjennom "Aktiv kommune" kan organisasjoner, lag og enkeltpersoner reservere plass i kommunale lokaler.

Gratis utlån av skolelokaler til frivillige

Gjennom "AktivBy" kan frivillige lag og organisasjoner reservere plass i kommunale lokaler. Nå er 14 nye skoler tilgjengelige for utlån.

Våketjeneste på sykehjem

Våketjenesten er en tjeneste hvor frivillige tilbyr medmenneskelig nærvær til døende i deres siste dager og timer.

Informasjonskurs om frivillighet i helse og omsorg

Lurer du på hva frivillighetsarbeidet innen helse og omsorg innebærer? Kom på informasjonsmøter med påfølgende kurs i samarbeid med besøkstjenesten i Bergen Røde Kors.

Bli spisevenn

Tilbudet “Spisevenner“ legger til rette for at ensomme eldre får noen å spise middag sammen med.

Velkommen til konferanse om inkluderende frivillighet

Bergen kommune inviterer sammen med Frivillighet Norge og IMDi Vest aktive i alle lag og foreninger til en konferanse 19. oktober om større mangfold i frivilligheten.

(12.09.2019)

Få oversikt over frivillige organisasjoner i Bergen

Sjekk hvilke organisasjoner du kan engasjere deg i.

(18.09.2019)

Gratis utlån av skolelokaler til frivillige

Gjennom "AktivBy" kan frivillige lag og organisasjoner reservere plass i kommunale lokaler. Nå er 14 nye skoler tilgjengelige for utlån.

(11.02.2019)