Gå tilbake til:
Du er her:

Velkommen til konferanse om inkluderende frivillighet

Bergen kommune inviterer sammen med Frivillighet Norge og IMDi Vest aktive i alle lag og foreninger til en konferanse 19. oktober om større mangfold i frivilligheten.

Våketjeneste på sykehjem

Våketjenesten er en tjeneste hvor frivillige tilbyr medmenneskelig nærvær til døende i deres siste dager og timer.

Gleder ved å være frivillig

Nina Holmelid og Mona Tofting har stor glede av å være frivillige for personer med demens og deres pårørende. Vi søker flere frivillige.

Frivillige skal gjøre det lettere å delta

Norunn Roland fra Laksevåg er den første som har meldt seg som frivillig innen tjenester til utviklingshemmede. Nå håper hun på flere "kollegaer".

Bli aktivitetsvenn for en med demens

Det er flere som ønsker seg en aktivitetsvenn i Bergen, og mulighetene for å bidra er store og varierte.