RSS

Søker nye medlemmer og inviterer til informasjonsmøte om Frivillighetsutvalget 13. mai

Mandag 13. mai inviterer Bergen kommune til informasjonsmøte om Frivillighetsutvalget på Krohnhagen kafé og veksthus.

Bergen er kåret til årets frivillighetskommune

KS og Frivillighet Norge har kåret Bergen til årets frivillighetskommune.

De frivillige ved Teatergaten kafé er tildelt kommunens frivillighetspris

For sitt gode samarbeid for byens innbyggere som er rammet av demens og deres pårørende, tildeles Frivillighetsprisen 2023 de frivillige ved Teatergaten kafé.

Plan for frivillighet i Bergen 2022-2025

Bystyret har vedtatt en plan som skal bidra til at frivilligheten i Bergen kan vokse seg stor og sterk. Planen er tverrsektoriell og inneholder derfor, mål, strategier, satsingsområder og tiltak.