RSS

Bergen er kåret til årets frivillighetskommune

KS og Frivillighet Norge har kåret Bergen til årets frivillighetskommune.

De frivillige ved Teatergaten kafé er tildelt kommunens frivillighetspris

For sitt gode samarbeid for byens innbyggere som er rammet av demens og deres pårørende, tildeles Frivillighetsprisen 2023 de frivillige ved Teatergaten kafé.

Plan for frivillighet i Bergen 2022-2025

Bystyret har vedtatt en plan som skal bidra til at frivilligheten i Bergen kan vokse seg stor og sterk. Planen er tverrsektoriell og inneholder derfor, mål, strategier, satsingsområder og tiltak.

Familiestøtten Bergen er tildelt kommunens frivillighetspris

Familiestøtten får Bergen kommunes frivillighetspris 2022 for sin innsats for personer i økonomiske kriser.