Gå tilbake til:
Du er her:

Ekstraordinær tilskuddsordning til kompetansehevende tiltak for frivillighet 2020

Ordningen er opprettet som en konsekvens av den pågående COVID-19-pandemien, og skal bygge opp under og stimulere til kompetanseutvikling for lag og organisasjoner innen frivillighetsfeltet i Bergen.

Ladegårdens Venner er tildelt Eldrerådets ildsjelpris

Mangeårig medlem i Ladegårdens Venner, Liv Hjorth, var både rørt og stolt da hun på vegne av foreningen mottok Eldrerådets aller første ildsjelpris.

Bli aktivitetsvenn for en med demens

Det er flere som ønsker seg en aktivitetsvenn i Bergen, og mulighetene for å bidra er store og varierte.

Bli spisevenn

Tilbudet “Spisevenner“ legger til rette for at ensomme eldre får noen å spise middag sammen med. En spisevenn kan være starten på en varig relasjon.

Våketjeneste på sykehjem

Våketjenesten er en tjeneste hvor frivillige tilbyr medmenneskelig nærvær til døende i deres siste dager og timer.

Har du behov for lokaler?

Gjennom "Aktiv kommune" kan organisasjoner, lag og enkeltpersoner reservere plass i kommunale lokaler.

Informasjonskurs om frivillighet i helse og omsorg

Lurer du på hva frivillighetsarbeidet innen helse og omsorg innebærer? Kom på informasjonsmøter med påfølgende kurs i samarbeid med besøkstjenesten i Bergen Røde Kors.