Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommunes frivillighetsutvalg

Frivillighetsutvalget skal sikre tett dialog med det frivillige organisasjonslivet.

Søk tilskudd i tilskuddsportalen

Kommunens tilskuddsportal. Her kan du søke midler til ulike aktiviteter og formål.

Har du behov for lokaler?

Gjennom "Aktiv kommune" kan organisasjoner, lag og enkeltpersoner reservere plass i kommunale lokaler.

Ekstraordinær tilskuddsordning til kompetansehevende tiltak for frivillighet 2020

Ordningen er opprettet som en konsekvens av den pågående COVID-19-pandemien, og skal bygge opp under og stimulere til kompetanseutvikling for lag og organisasjoner innen frivillighetsfeltet i Bergen.

Bli spisevenn

Som spisevenn er du et positivt innslag i hverdagen for den eldre du besøker for å spise middag og dele gode historier. Gleden av å spise sammen er ofte starten på et nytt vennskap.