Frivillighetsutvalget
Frivillighetsutvalget sammen med tidligere byråd for kultur, sosial og inkludering.
Bilde: Katarina Lunde

Bergen kommunes frivillighetsutvalg

Frivillighetsutvalget skal sikre tett dialog med det frivillige organisasjonslivet.

Det er et selvstendig utvalg med egen ledelse og sekretariat fra Bergen kommune. Utvalget skal møtes to ganger i året.

Redningsselskapet
Endre Ytreland i Redningsselskapet leder frivillighetsutvalget.
Bilde: Redningsselskapet

I tråd med plan for frivillighet

I 2015 vedtok bystyret en plan for frivillighet som skal styrke frivillighetens posisjon i kommunen. Planens overordnede mål er at Bergen skal være en foregangsby for frivilligheten innen ulike samfunnsområder. En viktig strategi for å få til dette, er å skape møtepunkter mellom frivilligheten og kommunen.

Gjennom utvalget vil kommunen tilegne seg kunnskap om både endringer og utfordringer, og dermed kunne innrette kommunens virkemidler på en måte som tjener frivilligheten på best mulig vis.

Bergen kommune ønsker å styrke frivillighetens kår, og det kan vi ikke gjøre uten dialog med det frivillige organisasjonslivet. Lederen av utvalget er Endre Ytreland i Redningsselskapet og nestleder er Elise Birkeland i Forandringshuset.

Forandringshuset
Elise Birkeland, Forandringshuset Bergen - Nestleder frivillighetsutvalget.
Bilde: Forandringshuset

Frivillighetsutvalget består av representanter fra følgende organisasjoner:

Har du spørsmål om utvalget? 

Kontakt rådgiver i Byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering, Stine Emilie Konradsen på e-post.