Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Tilskuddsordninger

Tilskuddsportalen

I Bergen kommune sin tilskuddsportal finner du oversikt over alle de ulike tilskuddsordningene man kan søke på gjennom året.

Drift av frivillige organisasjoner innen rus, psykisk helse og sosialfeltet

Ideelle organisasjoner innen rus, psykisk helse og sosialfeltet, kan søke om tilskudd. Søknadsfrist!

Aktivitetstilskudd og administrasjonstilskudd til kultur- og fritidsorganisasjoner for barn og unge

Tilskuddsordningene retter seg mot frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som driver eller organiserer lokale, byomfattende kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 26 år.