Gå tilbake til:
Du er her:
Frivillighetsutvalg
UTVALG: Utvalget skal styrke frivillighetens kår og består av representanter fra 15 forskjellige organisasjoner.
Bilde: Ann-Kristin Nordal-Seljestokken

Bergen kommunes frivillighetsutvalg

Frivillighetsutvalget skal sikre tett dialog med det frivillige organisasjonslivet.

Det er et selvstendig utvalg med egen ledelse og sekretariat fra Bergen kommune. Utvalget skal møtes to ganger i året.

Redningsselskapet
Endre Ytreland i Redningsselskapet leder frivillighetsutvalget
Bilde: Redningsselskapet

I tråd med plan for frivillighet

I 2015 vedtok bystyret en plan for frivillighet som skal styrke frivillighetens posisjon i kommunen. Planens overordnede mål er at Bergen skal være en foregangsby for frivilligheten innen ulike samfunnsområder. En viktig strategi for å få til dette, er å skape møtepunkter mellom frivilligheten og kommunen.

Gjennom utvalget vil kommunen tilegne seg kunnskap om både endringer og utfordringer, og dermed kunne innrette kommunens virkemidler på en måte som tjener frivilligheten på best mulig vis.

Bergen kommune ønsker å styrke frivillighetens kår, og det kan vi ikke gjøre uten dialog med det frivillige organisasjonslivet, påpeker byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland.

Forandringshuset
Elise Birkeland, Forandringshuset Bergen - Nestleder frivillighetsutvalget
Bilde: Forandringshuset

Frivillighetsutvalget består av representanter fra følgende organisasjoner:

Har du spørsmål om utvalget? Kontakt rådgiver i byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet, Margrethe Moss-Iversen Lundegård på e-post margrethe.lundegard@bergen.kommune.no