Gå tilbake til:
Du er her:
Feier i Bergen brannvesen
Feier

Feier og branningeniør

Ønsker du og bli feier eller branningeniør?

Feier

Feierfaget bygger på grunnkurs i tekniske byggfag i videregående skole etterfulgt av tre års læretid hos oss. I løpet av læretiden må man gjennomføre den allmennfaglige delen på videregående kurs I nivå. En del av undervisningen foregår ved Norges brannskole. Etter endt læretid, og bestått svenneprøve, får de fleste tilbud om jobb hos oss.

Branningeniør/tilsynspersonell

Forebyggende personell ved seksjon særkilt tilsyn rekrutteres hovedsakelig fra tre bakgrunner:

  • utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå
  • yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn I
  • fagutdanning som feiersvenn.

Høgskulen på Vestlandet tilbyr utdanning som branningeniør.