Gå tilbake til:
Du er her:
Feier i Bergen brannvesen
Jobben består av feiing, tilsyn, befaring og brannforebyggende arbeid.
Bilde: Siv Kristin Hovland

Brannforebygger og branningeniør

Har du lyst til å bli brannforebygger eller branningeniør?

Brannforebygger

Brannforebyggerfaget (tidligere kalt feierfaget) bygger på grunnkurs i tekniske byggfag i videregående skole, etterfulgt av tre års læretid hos oss. I løpet av læretiden må man gjennomføre den allmennfaglige delen på videregående kurs I nivå. En del av undervisningen foregår ved Norges brannskole. Etter endt læretid, og bestått svenneprøve, får de fleste tilbud om jobb hos oss.

På tampen av 2019 vedtok Kunnskapsdepartementet ny betegnelse på feier og feierfag. I dag heter det brannforebygger og brannforebyggerfag. 

Branningeniør/tilsynspersonell

Forebyggende personell ved seksjon særkilt tilsyn rekrutteres hovedsakelig fra tre bakgrunner:

  • utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå
  • yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn I
  • fagutdanning som feiersvenn

Høgskulen på Vestlandet tilbyr utdanning som branningeniør.