Bilde av hus
Bilde: Bergen kommune

Klimagassberegninger (klimaregnskap)

På denne siden finner du informasjon om klimagassberegninger.

Bergen kommunes veileder for klimagassberegninger er utarbeidet for å gi tydelige retningslinjer for hva som forventes av klimagassberegninger (klimagassregnskap) som kreves i kommuneplanens arealdel (KPA2018 §§ 18.3 og 18.4). Både utbyggere, planleggere og saksbehandlere er målgruppe for veilederen. 

Ny veileder og rapportmal 1. juli 2023

Veileder for klimagassberegninger
Bergen kommune utarbeidet den første veilederen for klimagassberegninger i 2020. Etter mange gode tilbakemeldinger og revideringer, har Bergen kommune nå utarbeidet en ny og mer konkret veileder som tydeliggjør kravene endre bedre. 

Den nye veilederen erstatter den tidligere versjonen, og vil gjelde fra 1. juli 2023.  

“Det som presenteres her er et pilotarbeid, og et viktig skritt på veien for å nå målene om reduserte klimagassutslipp i Bergen. Jeg er stolt av gjengen hos oss som har stått på for å få dette til. Rapportmalen gjør det enklere for bransjen å levere klimagassberegning, og for oss i kommunen og ta imot dataene”, forteller Aslaug Aalen, avdelingsleder for byplan i Plan- og bygningsetaten. 

Rapportmal for klimagassberegninger
Sammen med den nye veilederen har Bergen kommune også utarbeidet en rapportmal for klimagassberegninger. Rapportmalen er et exceldokument hvor du enkelt og greit kan fylle inn utslippstall for ditt byggeprosjekt. Du finner oppskrift på hvordan du bruker rapportmalen i veilederen for klimagassberegninger. Innsending av rapport skal skje i excelformat. 

Et kontinuerlig arbeid

Arbeidet med å redusere klimagassutslipp er relativt nytt og vil være i utvikling med nye løsninger i tiden fremover. Det er viktig for oss å understreke at forbedring av verktøyet for klimagassberegninger jobbes med kontinuerlig.