RSS

Siste nytt

Har du spørsmål? Nå kan du sende oss e-post

Vi har nå opprettet et postmottak for klima i plan- og byggesaker. Sjekk det ut om du har spørsmål eller henvendelser.

Ny veileder og rapportmal for klimagassberegninger

Bergen kommune har nå utarbeidet en ny veileder og rapportmal for klimagassberegninger som gjelder fra 1. juli 2023.

Klimanorm Bergen - nytt verktøy for klimavurderinger i plansaker

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et indikatorsett, kalt «Klimanorm Bergen», som skal gi et bedre grunnlag for å gjøre gode klimavurderinger i tidlig fase av et planarbeid.

Bransjemøte om klimagassberegninger!

Plan- og bygningsetaten inviterte til et kombinert info- og innspillmøte med bransjen 6. desember 2022 for å snakke om klimagassberegninger.