RSS

Siste nytt

Ny veileder og rapportmal for klimagassberegninger

Bergen kommune har nå utarbeidet en ny veileder og rapportmal for klimagassberegninger som gjelder fra 1. juli 2023.

Hva mener bransjen om Klimanorm Bergen?

Plan- og bygningsetaten har gjennomført en spørreundersøkelse for å høre hvordan verktøyet «Klimanorm Bergen» har fungert etter ett år i bruk – her er resultatene.

Nå blir det enklere å saksbehandle klimagassberegninger

Bergen kommune jobber for å få ned utslipp i plan- og byggesaker, og klimagassberegninger er sentralt her. Nå har Plan- og bygningsetaten kommet med ny veileder for å gjøre saksbehandlingen bedre.

Spørreundersøkelse for Klimanorm Bergen - svarfrist 23. april

I 2023 lanserte Plan- og bygningsetaten Klimanorm Bergen - et verktøy for klimavennlige arealplaner. Etter at verktøyet har vært i bruk i over ett år ønsker vi tilbakemeldinger på klimanormen.

Nye regler for klimagassberegninger i Bergen kommune

Bergen kommune vil ikke lenger kreve at det skal utarbeides klimagassberegninger i byggesaker. Men vi vil likevel anbefale at det blir gjort.

Har du spørsmål? Nå kan du sende oss e-post

Vi har nå opprettet et postmottak for klima i plan- og byggesaker. Sjekk det ut om du har spørsmål eller henvendelser.