Gå tilbake til:
Du er her:

Følg med på luftkvaliteten

Onsdag 18. og torsdag 19. oktober ventes det lite luftforurensning.

Slik samkjører du

Det er enkelt å starte med samkjøring – enten du ønsker å sitte på eller tilby skyss. Les tipsene her.

Forbereder økte bompenger ved dårlig luft

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har bestemt at det skal være mulig å femdoble bompengetakstene på dager med fare for høy luftforurensning (beredskapstakst). På dager med forhøyet bompengetakst skal kollektivtransport være gratis.

Nye fargekoder for luftmåling

Miljødirektoratet, Vegdirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert varslingsklassene for luftkvalitet og endret fargekodene.

Tjenester og skjema