Følg med på luftkvaliteten i vinterhalvåret

På hverdager i vinterhalvåret legger vi her ut daglige langtidsvarsel for luftkvalitet i Bergen. I tillegg kan du laste ned en app som varsler deg om dårlig luftkvalitet i sanntid.

Følg luftkvalitet i din bydel

  • På luftkvalitet.miljodirektoratet.no finner du to dagers varsel med detaljerte kart over byen og bydelene.
  • På luftkvalitet.nilu.no ser du luftkvalitet i sanntid (akkurat nå) på Danmarks plass, Nordnes, ved Vestkanten i Loddefjord, på Rolland i Åsane og ved Lagunen i Fana.    
  • Last ned app: “VarselLuftNå” er gratis og melder om dårlig og svært dårlig luftkvalitet basert på siste timesdata fra målestasjoner i det nasjonale målenettverket.

Merk at plutselige svingninger innenfor en kort periode der det er meldt lite forurensing, kan skyldes lokale anleggsarbeider.

Hvem bør følge helseråd?

For personer med astma, kroniske luftveislidelser og hjerte- og karsykdommer er det en risiko for at plagene deres forverres ved høy forurensing (rødt nivå). Er du i en risikogruppe, følg helserådene fra Etat for helsetjenester når det er dårlig luft

Vurderer tiltak fortløpende

Bergen kommune følger med på varselet, gir helseråd, og har tett dialog med Statens vegvesen og Bergen Havn om tiltak i henhold til kommunens beredskapsplan. Kommunen kan iverksette strakstiltak og pålegge andre om å gjennomføre tiltak for å sikre at kravene i forurensningsforskriften overholdes. Bergen kommune jobber også langsiktig med tiltak for bedre byluft.

Ved varslet høy forurensning kommuniserer også havnesentralen til anløpende fartøy om minst mulig operasjoner som krever økt belastning på hjelpemotorer. Bergen havn følger da situasjonen og vil vurdere tiltak fortløpende.  

Mulige strakstiltak som berører innbyggerne

Ved varslet høy luftforurensning i to dager eller mer, kan det bli innført datokjøring eller midlertidige økte bompengetakster og gratis kollektivtilbud i Bergen. Det blir i så fall annonsert gjennom media og på nettsidene våre, og minimum 12 timer før de iverksettes.  Les mer om mulige strakstiltak. 

Hva kan du gjøre?

Spesielt ved kaldt, klart vintervær, med lite vind og inversjon, kan vi få en situasjon med høy forurensning over flere dager. God forebygging for bedre luftkvalitet er å begrense bilkjøring, samt begrense vedfyring fra ikke-rentbrennende ildsted. For tips, se: Slik kan du bidra til bedre byluft

Kart over interaktiv lufttjeneste
VARSLET LUFT I DIN BYDEL: Du kan selv følge med på dagens og morgendagens varsel på luftkvalitet.miljostatus.no.
Bilde: Grab fra kart-tjenesten

Last ned kommunens beredskapsplan: