Gå tilbake til:
Du er her:

Rapporter og planer

Årsrapporter luftkvalitet

Her finner du årsrapporter for de siste årene.

Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet

Tiltaksutredningen er Bergen kommunes handlingsplan for bedre luftkvalitet og består av en faglig utredning, en handlingsplan og en beredskapsplan.

Kartlegging konsentrasjon av NO2 i Bergen 2012-2014

Meteorologisk institutt har kartlagt konsentrasjonen av NO2 i Bergen i perioden 2012-2014.

Her er TØI-rapporten fra 2010

Her er evalueringsrapporten for tiltakene under luftsituasjonen i Bergen vinteren 2010, den såkalte TØI-arpporten.