RSS

Rapporter og planer

Resultater av NO2-målinger i alle bydeler

Se månedlige oversikter for alle steder der Etat for helsetjenester måler luftkvaliteten. Resultatene oppdateres her.

Revidert tiltaksutredning for luftkvalitet

Tiltaksutredningen er Bergen kommunes handlingsplan for bedre luftkvalitet og består av en kartlegging av forurensingssituasjonen, en ni-punkts handlingsplan og en beredskapsplan.

Årsrapporter luftkvalitet

Her finner du årsrapporter for de siste årene.

Månedsrapporter luftkvalitet

Månedsrapporter for 2023, 2022, 2021, 2020 og 2019 samt 2015 og 2010.

Kartlegging konsentrasjon av NO2 i Bergen 2012-2014

Meteorologisk institutt har kartlagt konsentrasjonen av NO2 i Bergen i perioden 2012-2014.

Her er TØI-rapporten fra 2010

Her er evalueringsrapporten for tiltakene under luftsituasjonen i Bergen vinteren 2010, den såkalte TØI-arpporten.