RSS

Rapporter og planer

Resultater av NO2-målinger i alle bydeler

Se månedlige oversikter for alle steder der Etat for helsetjenester måler luftkvaliteten. Resultatene oppdateres her.

Årsrapporter luftkvalitet

Her finner du årsrapporter for de siste årene.

Månedsrapporter luftkvalitet

Månedsrapporter for 2023, 2022, 2021, 2020 og 2019 samt 2015 og 2010.

Her er TØI-rapporten fra 2010

Her er evalueringsrapporten for tiltakene under luftsituasjonen i Bergen vinteren 2010, den såkalte TØI-arpporten.