RSS

Strakstiltak

Mulige strakstiltak

Her finner du oversikt over hvilke strakstiltak som er aktuelle ved dårlig luftkvalitet.

Hvilke regler gjelder ved datokjøring?

Bystyret har vedtatt en forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak ved akutt luftforurensning innenfor Bergen kommune som vi kaller datokjøring.