Gå tilbake til:
Du er her:

Mulige strakstiltak

Her finner du oversikt over hvilke strakstiltak som er aktuelle ved dårlig luftkvalitet.

Det er de langsiktige tiltakene for å redusere utslipp til luft som er viktigst, men det er også av helsemessige årsaker nødvendig med strakstiltak.

Disse akutt-tiltakene har kommunen til rådighet:

  • gi helseråd (Bergen kommune)
  • øvrige informasjonstiltak (Bergen kommune)
  • tiltak på vegene for å redusere spredning av svevestøv (Statens vegvesen)
  • flytte skip fra Bergens indre havn (BOH)
  • datokjøring. Merk at det er er lite aktuelt å innføre datokjøring fordi midlertidig økte bompengetakster og gratis kollektivtilbud vurderes å være et mer målrettet tiltak enn datokjøring. (Tiltaket datokjøring krever vedtak av byrådet, kunngjøres av Bergen kommune og Statens vegvesen.)

Når innføres strakstiltak?

Luftkvaliteten defineres etter fire verdier: grønn, oransje, rød og lilla. Ved oransje nivå oppfordres vegvesen og havnen til å vurdere tiltak. Ved varslet rødt nivå i to dager eller mer, kan det bli innført tiltak med gratis kollektivtilbud og forhøyete bompenger. Det må da varsles minimum 12 timer før de iverksettes.

Hvor finner du ut om det er iverksatt tiltak?

Eventuelle tiltak på veiene og i havnen oppdateres i den daglige saken om luftkvalitet. Innføring av forhøyete bompengetakster vil vi informerer vi om på forsiden vår og på forsiden til informasjonsside om luftkvalitet.