Rådalen næringsområde, satelittbilde fra Google maps
Næringsområdet i Rådalen består av rundt 10 små og store virksomheter.
Bilde: Google maps

Eventuelle luktplager fra Rådalen

Rådalen er et stort næringsområde med mange aktører, og med virksomheter og aktiviteter som kan påvirke luktbildet fra industriområdet.

Alle klager på lukt som kan stamme fra Rådalen meldes inn til Vaktsentralen via telefon 55 56 78 15 eller digitalt til Bergen kommune. Viktig at dere da prøver å beskriver type lukt og tidspunkt dere opplevde den. Alle klager vil bli behandlet og fulgt opp av aktørene i Rådalen.

Det er flere aktører i Rådalen som potensielt kan forårsake lukt, inkludert gårdsdriften på Stend videregående skole. De vil i perioden mars til september kjøre på husdyrgjødsel som også vil lukte.

Området blir nøye overvåket av Bergen kommune som en del av miljøkartleggingen i kommunen. Les mer om dette her.