Bruk av klor ved arbeid på vannledningsnettet

Klor er verdens mest brukte middel til desinfeksjon av drikkevann.

Det viktigste motivet for valg av klor som desinfeksjonsmiddel er kloreringens umiddelbare desinfeksjonseffekt, fulgt av behovet for langtidseffekt i ledningsnettet og behovet for teknisk enkel løsning.

UV-stråler

Bergen kommune bruker UV-lys i vannbehandlingsanleggene for å desinfisere drikkevannet, da noen vannbårne parasitter ikke blir inaktivert av klor. Klor brukes likevel fortsatt når vi rengjør vannledninger etter arbeid på ledningsnettet.

Klorering er en enkel og billig vannbehandlingsmetode, og selv lave doser klor er tilstrekkelig for å desinfisere drikkevann. I Norge bruker vi svært lave klordoser ved desinfeksjon, sammenliknet med hva man gjør i andre land. Årsaken er at høye klordoser kan gi vannet dårlig smak. Det er dokumentert at selv lave klordoser gir god beskyttelse mot de vanligste vannbårne sykdommene

Gjennom å klorere drikkevannet forhindrer vi smitte av de fleste vannbårne sykdommer, for eksempel kolera, tyfoidfeber og hepatitt A. Bakterier og virus kan smitte selv ved meget lave konsentrasjoner i drikkevann.

Klor har blitt brukt til desinfeksjon av drikkevann i over hundre år. Klor er det hyppigst brukte desinfeksjonsmiddel over hele verden, og det enkeltkjemikalium som har reddet flest menneskeliv.

Les mer om desinfisering av drikkevann:

Folkehelseinstituttet Oppsummering av Tema: Drikkevann

Norsk Vann

Mattilsynet

Bruk av klor ved arbeid på vannledningsnettet bilde
I Norge bruker vi svært lave klordoser ved desinfeksjon, sammenliknet med hva man gjør i andre land. Årsaken er at høye klordoser kan gi vannet dårlig smak.
Bilde: undefined