Er drikkevannet misfarget?

Driftsforstyrrelser på vannledningsnettet kan føre til misfarget drikkevann.

Hvorfor blir vannet misfarget?

Misfarget vann forekommer ofte etter vannledningsbrudd, rengjøring av vannledninger, endring av retning på vannstrømmen eller ved store vannuttak, f.eks. fra brannhydrant.

Abonnenter som kan være berørt av slike driftsforstyrrelser blir som regel varslet av Vaktsentralen.

Dersom du opplever misfarget vann, bør du la kaldtvannet renne til vannet blir klart, helst på det laveste punktet i huset. Om dette ikke hjelper, meld fra til Vaktsentralen på tlf 5556 7815, vaktsentral@bergen.kommune.no, eller på feilmelding.bergen.kommune.no

For å opprettholde god vannkvalitet rengjør vi derfor de offentlige vannledningene hvert år.

Er drikkevannet misfarget? bilde
Ingenting er så godt som et glass rent vann!