Hvorfor har vi høydebassenger i vannforsyningen?

Et høydebasseng oppbevarer og distribuerer rent drikkevann fra vannbehandlingsanlegget.

Høydebassenget har to hovedhensikter i vannforsyningen:

1: Høydebassenget er en stor tank med renset drikkevann som ligger høyt i forhold til de som skal bruke det, slik at vannet kan overføres ved hjelp av gravitasjon. Høydebassenget jevner ut variasjoner i vannforbruket og sørger for jevnt trykk.

2: Høydebassenget er et drikkevannslager som kan sørge for rent drikkevann til innbyggerne ved stans i vannforsyningen som for eksempel ved ledningsbrudd.

Hvorfor har vi høydebassenger i vannforsyningen?
Illustrasjon av Svartediket vannverk
Bilde: Bergen Vann
Hvorfor har vi høydebassenger i vannforsyningen?
Slik fungerer et høydebasseng
Bilde: Bergen Vann