Vannledningsbrudd på offentlige ledninger

Våre rutiner i forbindelse med vannledningsbrudd på offentlige ledninger:

  1. Melding om mulig brudd kommer inn. Søk etter lokalisering av brudd.
  2. Etter at bruddet er lokalisert, settes arbeidet med reparasjon i gang umiddelbart. Abonnenter som er koblet til bruddledningen vil være uten vann til reparasjonen er ferdig.
  3. Når arbeidet er i gang og omfanget av lekkasjen er avdekket, kan en anslå når arbeidet er forventet ferdig
  4. Når vannet kommer tilbake må dere rense siler på kraner og spyl grundig med kaldt vann på laveste punkt i huset, til vannet blir klart.

Ved spørsmål - ta kontakt med vår døgnåpne vaktsentral på 55 56 78 15.

Bergen Vann kontaktinfo