RSS

Helsevern i miljøet

Urbanity – sammen for bedre bymiljø og smartere byer

Vi inviterer innbyggere og næringsdrivende til å delta i wokshop/idéverksted som en del av forskningsprosjektet Urbanity.

Legionella

Her finner du råd om hvordan forebygge legionella hjemme, og en bruksanvisning på hvordan bekjempe legionellabakterier dersom noen i boligen har blitt syk av legionella.

Forurensning og forsøpling

Forurensning og forsøpling skal ikke skade naturen eller føre til helseskade.

Radon

Radon er en radioaktiv og kreftfremkallende gass som finnes i berggrunnen. Her finner du informasjon om radon og hvilke forholdsregler du kan ta for å unngå radonstråling.

Skadedyr

Skadedyr skal bekjempes effektivt og på en slik måte at det ikke er til skade for helse og miljø.

Luftkvalitet

Informasjonsside om luftkvalitetssituasjonen i Bergen.