Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Helsevern i miljøet

Dyrehold

Bergen kommune har ingen lokale regler om dyrehold, men dyrehold skal ikke gi naboer helseproblemer eller øke skadedyrbestanden.

Forurensning og forsøpling

Forurensning og forsøpling skal ikke skade naturen eller føre til helseskade.

Inneklima

Her kan du lese om hvordan få et godt inneklima i boligen.

Luftkvalitet

Informasjonsside om luftkvalitetssituasjonen i Bergen.

Radon

Radon er en radioaktiv og kreftfremkallende gass som finnes i berggrunnen. Her finner du informasjon om radon og hvilke forholdsregler du kan ta for å unngå radonstråling.

Skadedyr

Skadedyr skal bekjempes effektivt og på en slik måte at det ikke er til skade for helse og miljø.

Støy

Støy er uønsket lyd. Miljørettet helsevern jobber for å redusere støyplager.