Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Helsevern i barnehage

Helsevern i barnehager

Barn skal ha godt «arbeidsmiljø» når de er i barnehagen, og Miljørettet helsevern fører tilsyn med dette. Våre hovedoppgaver er: behandle klager fra foresatte, godkjenning, tilsyn og veiledning.

Informasjon til styrere og rektorer ved påvist covid-19

Her følger informasjon til styrere og rektorer om hva som skjer dersom barn, elever eller ansatte i barnehage eller skole får påvist covid-19.

Krav og anbefalinger til nyere barnehager

Her finner du våre generelle anbefalinger og krav til nye barnehager, barnehager som skal renoveres, bygges om eller bygges på. Kravene gjelder for barnehager bygget etter TEK10 og TEK17.

Krav og anbefalinger til barnehager bygget før TEK10

Her finner du informasjon om hvordan uteareal og inneareal skal være for å ivareta barnas helse, miljø og sikkerhet.

Krav til internkontrollsystem i barnehager

Alle barnehager er pålagt å ha internkontrollsystem som skal ivareta barnas helse, trivsel, sikkerhet og miljø. Her kan du lese om Miljørettet helsevern sitt krav til barnehagers internkontrollsystem.

Informasjonsplikt til Miljørettet helsevern

Dersom det oppstår forhold ved barnehagen eller skolen som kan ha negativ innvirkning på barnas helse plikter leder å melde Miljørettet helsevern. Her får du informasjon om når du skal melde fra.

Tilsyn med barnas arbeidsmiljø i barnehage

Miljørettet helsevern fører tilsyn med forhold i barnehager som har med barnas helse, miljø og sikkerhet å gjøre.

Forslag til sjekkliste for fysiske forhold i barnehager

Her har vi forslag til sjekkliste for kontroll av inne- og uteområdene i barnehager. Regelmessige kontroller kan forebygge ulykker og helseplager.

Friluftsgrupper

Barnehager med friluftsgrupper kan ha mindre innen- og utendørs lekeareal. Her finner du retningslinjene som gjelder.

Oppfordrer barnehager og SFO til å sjekke lekene

Bergen kommune har kontrollert leker i barnehager for å sjekke dem for miljøgifter. Leker kjøpt inn på dagens rammeavtaler oppfyller krav til innhold av helse- og miljøskadelige stoffer.