RSS

Helsevern i barnehage

Helsevern i barnehager

Barn skal ha godt «arbeidsmiljø» når de er i barnehagen, og Miljørettet helsevern fører tilsyn med dette. Våre hovedoppgaver er: behandle klager fra foresatte, godkjenning, tilsyn og veiledning.

Krav og anbefalinger til barnehager

Her finner du informasjon om hvordan uteareal og inneareal skal være for å ivareta barnas helse, miljø og sikkerhet.

Krav til internkontrollsystem i barnehager

Alle barnehager er pålagt å ha internkontrollsystem som ivaretar barnas helse, trivsel, sikkerhet og miljø. Her kan du lese om krav til barnehagers internkontrollsystem.

Tilsynsprosjekt med sikkerhet og beredskap i barnehager

I 2023 har Miljørettet helsevern hatt et tilsynsprosjekt om sikkerhet og beredskap i barnehager i Bergen, Austevoll og Øygarden kommuner. Her kan du laste ned samlerapporten etter tilsynet.

Informasjonsplikt til Miljørettet helsevern

Dersom det oppstår forhold som kan ha negativ innvirkning på barns/elevers helse plikter barnehagen/skolen å melde Miljørettet helsevern. Her finner du informasjon om når du skal melde fra.

Tilsyn med barnas arbeidsmiljø i barnehage

Miljørettet helsevern fører tilsyn med forhold i barnehager som har med barnas helse, miljø og sikkerhet å gjøre.

Forslag til sjekkliste for fysiske forhold i barnehager

Her har vi forslag til sjekkliste for kontroll av inne- og uteområdene i barnehager. Regelmessige kontroller kan forebygge ulykker og helseplager.

Fraråder vegghengte bord i barnehager

Vegghengte bord brukes for å frigjøre lekeareal i barnehager, men de kan føre til ulykker. Etter nok en ulykke ber Miljørettet helsevern barnehager vurdere å fjerne vegghengte bord.

Friluftsbarnehager

For natur- og friluftsbarnehager som har redusert arealnorm gjelder egne retningslinjer. Disse gjelder også for ordinære barnehager med friluftsgruppe for deler av barnegruppen.