Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Helsevern i barnehage

Helsevern i barnehager

Barn skal ha godt «arbeidsmiljø» når de er i barnehagen, og Miljørettet helsevern fører tilsyn med dette. Våre hovedoppgaver er: behandle klager fra foresatte, godkjenning, tilsyn og veiledning.

Krav og anbefalinger til nyere barnehager

Her finner du våre generelle anbefalinger og krav til nye barnehager, barnehager som skal renoveres, bygges om eller bygges på. Kravene gjelder for barnehager bygget etter TEK10 og TEK17.

Krav og anbefalinger til barnehager bygget før TEK10

Her finner du informasjon om hvordan uteareal og inneareal skal være for å ivareta barnas helse, miljø og sikkerhet.

Krav til internkontrollsystem i barnehager

Alle barnehager er pålagt å ha internkontrollsystem som ivaretar barnas helse, trivsel, sikkerhet og miljø. Her kan du lese om krav til barnehagers internkontrollsystem.

Oversikt over godkjenningsstatus for barnehager i Bergen

Her finner du årstall for når barnehagene i Bergen sist er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Barnehager får oppdatert godkjenning ved endret drift.

Informasjonsplikt til Miljørettet helsevern

Dersom det oppstår forhold ved barnehagen eller skolen som kan ha negativ innvirkning på barnas helse plikter leder å melde Miljørettet helsevern. Her finner du informasjon om når du skal melde fra.

Tilsyn med barnas arbeidsmiljø i barnehage

Miljørettet helsevern fører tilsyn med forhold i barnehager som har med barnas helse, miljø og sikkerhet å gjøre.

Forslag til sjekkliste for fysiske forhold i barnehager

Her har vi forslag til sjekkliste for kontroll av inne- og uteområdene i barnehager. Regelmessige kontroller kan forebygge ulykker og helseplager.

Friluftsbarnehager

For natur- og friluftsbarnehager som har redusert arealnorm gjelder egne retningslinjer. Disse gjelder også for ordinære barnehager med friluftsgruppe for deler av barnegruppen.

Bygg- og anleggsstøy ved skoler og barnehager

Barnehager og skoler er sårbare for støy. Utbygger må derfor vise ekstra hensyn. Dersom det er fare for helseskader kan Miljørettet helsevern stanse bygge- og anleggsarbeidet.