Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Helsevern i skole

Helsevern i skoler

Elever skal ha et godt "arbeidsmiljø" når de er på skolen, og Miljørettet helsevern fører tilsyn med dette. Våre hovedoppgaver er: behandle klager, godkjenning, tilsyn og veiledning.

Krav og anbefalinger til nyere skoler

Her finner du våre generelle anbefalinger og krav til nye skoler, skoler som skal renoveres, bygges om eller bygges på. Kravene gjelder for skoler bygget etter TEK10 og TEK17.

Krav og anbefalinger til skoler bygget før TEK10

Her finner du informasjon om hvordan uteareal og inneareal skal være for å ivareta elevenes helse, miljø og sikkerhet.

Krav til internkontrollsystem i skoler

Alle skoler er pålagt å ha internkontrollsystem som skal ivareta elevenes helse, trivsel, sikkerhet og miljø. Her kan du lese om krav til skolers internkontrollsystem.

Oversikt over godkjenningsstatus for skoler i Bergen

Her finner du årstall for når skolene i Bergen sist er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Skolene får oppdatert godkjenning ved endret drift.

Informasjonsplikt til Miljørettet helsevern

Dersom det oppstår forhold ved barnehagen eller skolen som kan ha negativ innvirkning på barnas helse plikter leder å melde Miljørettet helsevern. Her får du informasjon om når du skal melde fra.

Forslag til sjekkliste for fysiske forhold i skoler

Her har vi forslag til sjekkliste for kontroll av inne- og uteområdene i skoler. Regelmessige kontroller kan forebygge ulykker og helseplager.

Spisepause i skolen

Mange skoler har spisetid i undervisningstiden. Fra et helseperspektiv er det ønskelig at matpausen er en pause fra ordinær undervisning. Skolene må sørge for at måltidet også har en sosial funksjon.

Rutiner ved strømbrudd i barnehager og skoler

Når strømmen går i barnehager og skoler må man ha nok varme, ventilasjon, lys og trygg mat. Barnehagen/skolen må snarest gi beskjed til foresatte.

Rutiner ved vannbrudd i barnehager og skoler

Ved vannbrudd er det viktig å sørge for drikkevann, håndvask og toalettmuligheter. Foresatte må varsles. Man holder åpent så lenge det er helsemessig forsvarlig.