Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Helsevern i skole

Helsevern i skoler

Elever skal ha et godt "arbeidsmiljø" når de er på skolen, og Miljørettet helsevern fører tilsyn med dette. Våre hovedoppgaver er: behandle klager, godkjenning, tilsyn og veiledning.

Informasjon til styrere og rektorer om smitteoppsporing

Informasjon til styrere og rektorer om hva som skjer dersom barn/elev/ansatt i barnehage og skole får påvist covid-19.

Krav og anbefalinger til nyere skoler

Her finner du våre generelle anbefalinger og krav til nye skoler, skoler som skal renoveres, bygges om eller bygges på. Kravene gjelder for skoler bygget etter TEK10 og TEK17.

Krav og anbefalinger til skoler bygget før TEK10

Her finner du informasjon om hvordan uteareal og inneareal skal være for å ivareta barnas helse, miljø og sikkerhet.

Krav til internkontrollsystem i skoler

Alle skoler er pålagt å ha internkontrollsystem som skal ivareta elevenes helse, trivsel, sikkerhet og miljø. Her kan du lese om krav til skolers internkontrollsystem.

Forslag til sjekkliste for fysiske forhold i skoler

Her har vi forslag til sjekkliste for kontroll av inne- og uteområdene i skoler. Regelmessige kontroller kan forebygge ulykker og helseplager.

Spisepause i skolen

Mange skoler har spisetid i undervisningstiden. Fra et helseperspektiv er det ønskelig at matpausen er en pause fra ordinær undervisning. Skolene må sørge for at måltidet også har en sosial funksjon.

Skjeggkre i barnehager og skoler

Skjeggkre finnes nå i flere og flere norske bygg. Når de oppdages i barnehager og skoler må foresatte informeres, og bekjempelse iverksettes.

Luftforurensning og barn

I Bergen kan det i enkelte vinterperioder være høy luftforurensning, og her finner du helseråd for barn. Ved mistanke om lokal luftforurensning kan Miljørettet helsevern måle støv i uteluften.