RSS

Helsevern i virksomheter

Boblebad, badeanlegg og badstuer

Virksomheter med boblebad, badeanlegg, flytetanker og badstuer skal melde disse til kommunen. Du kan klage dersom du har blitt syk etter å ha besøkt et anlegg. Her finner du mer informasjon.

Permanent makeup, hudpleie og frisør

Det er meldeplikt for frisør- og hudpleielokaler. Det er godkjenningsplikt for permanent makeup og hulltaking med ørepistol. Du kan klage på dårlig hygiene eller smittevern.

Hygienesertifikat for skip

Bergen kommune utsteder hygienesertifikat for skip i Hordaland og Sogn.

Kjøletårn og luftskrubbere

For å hindre spredning av legionellabakterier er det meldeplikt for virksomheter som har kjøletårn eller luftskrubber.

Midlertidig botilbud og asylmottak

De som bor i midlertidige botilbud (hospits) og asylmottak har ikke vanlige husleieavtaler. Beboerne er regnet som sårbare grupper. Kommunen fører derfor tilsyn med disse botilbudene.

Solarier

Miljørettet helsevern har ansvar for å føre tilsyn med solarier for å sjekke at de overholder regelverk om stråling, aldersgrense og hygiene.

Tatovering og piercing

Lokaler for tatovering og piercing skal være godkjent. Her finner du en oversikt over godkjente lokaler.

Tilsyn med sykehjem

Miljørettet helsevern i Bergen kommune og kommuneoverlegene i Austevoll, Osterøy, Fjell, Øygarden, Sund og Os kommuner førte i 2019 tilsyn med 10 sykehjem.