Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser Bergen sentrum fra Fløyen
Bilde: Bymiljøetaten

Avstand og tilgjengelighetsanalyser

Bymiljøetaten har utarbeidet tilgjengelighetsanalyser som viser avstanden innbyggerne i Bergen har til grønne nærtilbud, større turområder, lekeområder og badeplasser.

For mange bergensere er tilgjengelighet i form av kort avstand til slike områder viktig for at flest mulig skal ha en reell mulighet til å benytte seg av disse tilbudene i en ellers hektisk hverdag. 

Åpne rapporten “Avstand og tilgjengelighet for befolkningen”