RSS

Siste nytt

Åpnet Fredens bolig

Den 8. juni åpnet Bymiljøetaten den nyopprustede parken.

Slik er Puddefjorden etter fire år med ny sjøbunn

Resultatene fra fireårskontrollen er klare, og viser at miljøtilstanden i Puddefjorden stort sett er god.

Naturstrategi for Bergen vedtatt i bystyret

Naturstrategi for Bergen (Naturstrategien) ble vedtatt i bystyremøtet den 29. mars 2023.

Slik skal vi ta vare på bergensnaturen

Byrådet legger Naturstrategi for Bergen fram for bystyret.

Søk penger til urbant landbruk

Bergen kommune gir penger til matproduksjon i byen. Søknadsfrist er 15. februar.

Henter store mengder blåskjell og boss fra Store Lungegårdsvann

Denne uken startet arbeidet med å fjerne forurensede masser fra sjøbunnen under Gamle Nygårdsbro.

Vi har mottatt 24 høringsinnspill til Naturstrategi for Bergen

Naturstrategi for Bergen var på høring 13. september - 01. november 2022. Vi har mottatt 24 innspill, 9 fra offentlige organer, 11 fra organisasjoner og 4 fra private.