Gå tilbake til:
Du er her:
Håsteinarparken på Laksevåg
Håsteinarparken på Laksevåg
Bilde: Silje Ødegård / Bymiljøetaten

Blågrønn faktor

Blågrønn faktor er et verktøy som bidrar til en grønnere og mer klimarobust by. Formålet med verktøyet er å sikre lokal overvannshåndtering, styrke naturmangfoldet og ivareta økosystemtjenester.

I forbindelse med strategiarbeidet er det vurdert hvordan blågrønn faktor kan innføres i Bergen. 

Åpne blågrønn faktor