Utsnitt av dokumentforsiden. Illustrasjon av en dame og jente som går hånd i hånd langs ett vann. Svane og svaneunger i vannet, trær og hus i bakgrunnen.
Rapporten Faglig del er vedlagt Naturstrategien og oppsummerer kunnskapsgrunnlaget
Bilde: Haltenbanken

Faglig grunnlag for Naturstrategien

Som bakgrunn for strategien er det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som omfatter kartlegging av naturmangfold, turveier med universell utforming, byromsanalyser med mer.

Dokumentet «Faglig del» gir en overordnet innføring av kunnskapsgrunnlaget til naturstrategien. Videre går seks andre vedlegg mer i dybden av enkelttema som for eksempel naturmangfold og universell utforming. 

Under “faglig grunnlag” i menyen finner du også følgende rapporter: 

  • Naturmangfold i Bergen kommune
  • Avstand og tilgjengelighetsanalyser
  • Bylivsundersøkelsen 2021
  • Blågrønn faktor
  • Blågrønn struktur Åsane - metode og forslag 
  • Universell utforming på gang- og turveinettet i Bergen kommune