Illustrasjon av blomster, en sommerfugl og en øyenstikker
Bilde: Haltenbanken

Naturmangfold i Bergen kommune

På oppdrag for Bergen kommune har Miljøfaglig Utredning sammenstilt kjent kunnskap om naturmangfoldet i kommunen, særlig rettet mot naturtyper og arter.

Det er i tillegg satt frem forslag til prioritering av områder, naturtyper og arter for videre kartlegging, og forslag til oppfølgende kartleggingstiltak for å forbedre kunnskapsgrunnlaget.

Åpne rapporten “Naturmangfold i Bergen kommune”.