Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser en tilrettelagt turvei i skogen, med belysning, rekkverk og skilt
Bilde: Bymiljøetaten

Universell utforming på gang- og turveinettet i Bergen kommune

Rapport om universell utforming gir en oversikt over relevant kunnskap om tilgjengelighet og universell utforming på gang- og turveinettet i Bergen kommune.

Rapporten er utarbeidet med støtte fra Vestland fylkeskommune gjennom tildeling av folkehelsemidler.

Åpne Universell utforming på gang- og turveinettet i Bergen kommune