Utsnitt fra rapporten Universell utforming på gang- og turveinettet i Bergen kommune. Illustrasjon av en blind mann med førerhund, en el-syklisk med to barn på baksetet og en dame i rullestol.
Bilde: Haltenbanken

Universell utforming på gang- og turveinettet i Bergen kommune

Rapport om universell utforming gir en oversikt over relevant kunnskap om tilgjengelighet og universell utforming på gang- og turveinettet i Bergen kommune.

Rapporten er utarbeidet med støtte fra Vestland fylkeskommune gjennom tildeling av folkehelsemidler.

Åpne Universell utforming på gang- og turveinettet i Bergen kommune