Hvordan kan rekreasjons- og friluftsmulighetene bli bedre der du bor?

Bergen kommune ønsker innspill til hvor det er behov for å styrke rekreasjonstilbudet i kommunen.

Som en del av oppfølgingen til Naturstrategien for Bergen, skal Bymiljøetaten foreslå fysiske tiltak for å bedre naturen og tilrettelegge for rekreasjon. Med rekreasjon menes her friluftsliv, parkliv, områder for spasertur, lek og annen utendørs, egenorganisert aktivitet. 

Gjennom dette arbeidet ønsker vi å vite mer om hvor innbyggerne ser behov for å forbedre rekreasjonstilbudet. Det kan for eksempel være å oppgradere eksisterende parker, turveier, friluftsområder eller badeplasser, eller å tilrettelegge nye tiltak for friluftsliv og rekreasjon.

Gi innspill 

Tilrettelagte turstier med klopper
Tilrettelagte turstier med klopper
Bilde: Åsmund Ertshus Mathisen

Har du innspill til hva som kan bidra til å styrke rekreasjonstilbudet i ditt nærområde? Da vil vi høre fra deg.

Trykk her for å komme til innspillsløsningen og gi dine innspill. Du kan gi innspill frem til 21. mai.

Hva skal vi bruke svarene til?

Svarene vil bidra til utvikling av et kunnskapsgrunnlag som skal brukes til å vurdere og prioritere tiltak som forbedrer rekreasjonstilbudet, i tråd med naturstrategiens målsettinger.

Undersøkelsen er anonym

Unngå å legge inn opplysninger i fritekstfeltet som kan knyttes til deg. Dette kan eksempelvis være navn, bostedsadresse eller andre opplysninger 
som kan være identifiserende.