Et barn viser frem blåbær på strå ute i skogen. To barn går på tur i bakgrunnen .
NATUR: Barna i Sollien barnehage setter pris på naturområdene som ligger i nærheten av barnehagen. Bildet ble sendt inn til bildekonkurransen som Bymiljøetaten arrangerte under Naturstrategiens høring.
Bilde: Sollien barnehage

Naturstrategi for Bergen vedtatt i bystyret

Naturstrategi for Bergen (Naturstrategien) ble vedtatt i bystyremøtet den 29. mars 2023.

Naturstrategien forteller hvordan kommunen skal jobbe med naturen, og den overordnede visjonen er at “Bergen er Norges grønneste storby, i Bergen sikrer vi naturen plass og styrker naturen i byen”.

- Visjonen reflekterer behovet for å finne balansen mellom naturen og innbyggerne i kommunen. Naturen har viktige funksjoner både som karbonlager, for landbruk, naturmangfold og menneskers rekreasjon, og Bergen trenger å styrke naturens plass i byen, uavhengig av hvilken funksjon den har.  Strategiens visjon gjelder for alle naturens funksjoner, men strategien har hovedvekt på naturmangfold og rekreasjon, forklarer Lise Reinertsen, etatsdirektør i Bymiljøetaten.

Les dokumentene i saken